Lusfighten 2023

 

START 09:00

Namn 
Bengt Bäcklund
Kent Boström
Gullan Wallerius
Per Lindh
Lars Bäckström
Klas Thunberg
Henrik Öhberg
Jan Johansson
Stefan Andersson
Clas Nilsson
Stefan Snarberg
Thomas Mjöster
Andreas Eriksson
Anders Wallerius
Åsa Söderberg
Conny Juliusson
Torni Norberg
Robin Kärfstedt
Daniel Norevik
Peter Nilsson
Patrik Jesslén
Kent Johansson
Jeanette Larsson
Ville Jesslén
Klas Bergman
Brian Folkesson
Kennet Andersson
Thomas Grankvist
Christian Jakobsen
Ingemar Andersson
Förening
BK Taifun
BK Trix
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
CarlstadHammarö IF
BK Trix
LC 17 BK Kristinehamn
BK Gruvan
BK Gruvan
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
BK Gruvan
BK Nobel
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
CarlstadHammarö IF
BK Taifun
LC 17 BK Kristinehamn
BK Wåxnäsflickorna
BK Taifun
LC 17 BK Kristinehamn
BK Taifun
BK Gruvan
LC 17 BK Kristinehamn
CarlstadHammarö IF
BK Gruvan
bana
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
     

 

START 10:45

Namn 
Jörgen Söderlund
Leif Göthberg
Björn Karlsson
Desirée Andersson
Virpi Forsebrink
Tarja Karlsson
Torbjörn Möllberg
Håkan Moberg
Matti Maaranen
Håkan Fagerström
Björn Rejmers
Hans Davidsson
Jessica Axelsson
Sven-Ivar Thelin
Allan Jonsson
Torbjörn Wiktorsson
Tommy Eriksson
Kennet Näs
Peter Johansson
Tomas Karlsson
Palle Hansen
Rickard Karlsson
Rainer Petrelius
Per Olsson
Fredrik Andersson 
Robert Karlsson
Tobias Jarlemark
Asko Juola
Sebastian Karlsson
Susanne Jansson
Förening
LC 17 BK Kristinehamn
BK Nobel
LC 17 BK Kristinehamn
Wåxnäs BC
BK Kasi
BK Kasi
LC 17 BK Kristinehamn
Wåxnäs BC
BK Nobel
LC 17 BK Kristinehamn
BK Kasi
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
LC 17 BK Kristinehamn
BK Kasi
BK Kasi
ej licens
BK Kasi
LC 17 BK Kristinehamn
BK Kasi
BK Kasi
BK Kasi
BK Kasi
BK Nobel
ej licens
BK Kasi
BK Nobel
BK Kasi
BK Kasi
BK Nobel
bana
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16